Regulamin Sesjerpg.pl

1. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady obowiązujące na forum. Użytkownik rejestrujący się na forum deklaruje jednocześnie jego przestrzeganie.

2. Na Forum powszechną władzę sprawuje Rada Królewska - tj. Administrator i jego świta Moderatorów. Władza ta ma charakter monarchii - Administrator pełni rolę króla, a Moderatorzy są jego prawą ręką, osobistymi doradcami i pomocnikami w egzekwowaniu ustanowionemu przez Niego prawa. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje Administrator.

3. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także do przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych i prawa obowiązującego na terenie RP.

4. Rada Królewska nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe lub celowe zniszczenia. Wszystkie dane takie jak adresy IP, adresy e - mail, etc. są przechowywane w bazie danych. Administrator nie bierze odpowiedzialności w przypadku uzyskania tych danych przez osoby trzecie.

5. Użytkownik ma prawo do odwołania się ostrzeżeń nadanych przez moderatorów, przedstawiając sprawę Administratorowi i odpowiednio argumentując swoją wypowiedź.

2. Treści na forum

1. Na Forum w porównaniu do realiów polskich i zachodnich mediów panuje swoboda wypowiedzi, ale propagowanie zasad niewłaściwych, groźnych i niebezpiecznych, czyli ideologii lewackiej, jest zakazane. Treści pochwalające komunizm, faszyzm, środowiska lgbt, a przede wszystkim tzw. „integrację europejską”, czyli uderzenie w wielowiekowy dorobek kulturalny naszych przodków, w niepodległość Rzeczypospolitej, a także w wiarę chrześcijańską wyznającą Jedynego Boga jest karane karą śmierci (czytaj: banem). Dotyczy to oczywiście również wszelkiej mowy i działań antypolskich, co się w dużej mierze pokrywa z poprzednimi zdaniami.

2. Na forum zabrania się reklamowania jakichkolwiek treści bez uzyskania wcześniejszego pozwolenia Administracji (nie dotyczy to stron internetowych powszechnie znanych, etc.), naruszania zasad uznanych za powszechnie moralne i społecznie niewłaściwe, zawierających znaczące ślady wulgaryzmów, treści obraźliwych i naruszających wyznanie religijne oraz łamiące prawo Rzeczpospolitej Polski (patrz: Punkt 1 Regulaminu, pkt. 3)

3. Wszelkie wypowiedzi użytkowników wyrażają ich poglądy, z którymi mają prawo nie zgodzić się pozostali użytkownicy forum. Rada Królewska nie odpowiada za wypowiedzi użytkowników oraz treści w nich umieszczonych, dopóki rażąco nie łamią Regulaminu forum.

4. Zabrania się udzielania w tematach łamiących Regulamin forum oraz komentowania niewłaściwych zachowań. Od zgłaszania postów łamiących Regulamin forum służy opcja "raportuj post".

5. W swoich wypowiedziach użytkownik powinien stosować podstawowe informacje o ortografii, interpunkcji, etc. tak, by wiadomość była czytelna i zrozumiała dla innych użytkowników.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w treściach dodanych przez użytkownika oraz możliwość ich usunięcia.

7. Wszelkie przejawy nieprzestrzegania Regulaminu forum, będą odpowiednio karane przez moderatorów oraz Administratora.

3. Profile użytkowników

1. Użytkownicy mają możliwość edytowania swoich profili oraz umieszczania w nich grafik i podpisów.

2. Maksymalny rozmiar avatara wynosi 100 kilobajtów w wymiarach 120x150 px.

3. Sygnatura może maksymalnie ważyć 200 kilobajtów i mieć wymiary 800x200 px. Jednocześnie jej długość powinna wynosić do 500 znaków. Zalecany jest jednak rozmiar 500x150, albo 400x130, ze względu na ich estetykę.

4. Treści umieszczone w profilu nie mogą zawierać treści wymienionych w Punkcie 2, pkt 1 i 2.

5. Użytkownik ma prawo posiadać jedno konto na forum. Wszelkie tzw. multikonta, będą blokowane.

4. Shoutbox

1. Na shoutboxie obowiązuje Regulamin forum.

2. Użytkownicy mogą pisać kilka shoutów pod rząd, jednak zbyt duża ich ilość może zostać uznana za spam.

5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.09.2016 roku.

2. Rejestrując się na forum, użytkownik deklaruje się przestrzegania wyżej wymienionych zasad.

3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie forum, Administrator będzie informować użytkowników w odpowiednim temacie.